Boyser s.r.o.

 • 000-technologieBoyser - Technológie
 • 001-jednoucelovestrojeBoyser - Jednoúčelové stroje a zariadenia
 • 002-cerpadlaBoyser - Čerpadlá
 • 003-miesadlaBoyser - Miešadlá
 • 004-pohonyBoyser - Pohony
 • 005-vyvevyBoyser - Vývevy
 • 006-duchadlaBoyser - Dúchadlá
 • 007-meraniearegulaciaBoyser - Meranie a regulácia
 • 008-chladiceBoyser - Chillery / Chladiče
 • 009-vymennikyBoyser - Výmenníky
 • 010-prislusenstvoBoyser - Príslušenstvo k čerpadlám
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Image Gallery HTML Template by WOWSlider.com v3.4

Nepredávame len čerpadlá, dodávame inžinierske riešenia!

Rekonštrukcia závlahových systémov

Novinky a akcie 2021

Zmena klímy zasiahla aj naše územie Slovenska. Vznikla požiadavka na revitalizáciu hydromelioračných sústav. Slovensko spracovalo v rámci programu rozvoja vidieka aj rekonštrukciu vytipovaných čerpacích staníc. Ide o systém závlahových a podávacích staníc. Závlahové systémy boli budované od 70-tych rokov minulého storočia. Zariadenia, ktoré sú v starých čerpacích staniciach namontované už nespĺňajú požiadavky na moderné čerpacie zariadenia výkonom, spotrebou elektrickej energie ani reguláciou.

Boyser - Automatický zavlažovací systém

Srdce každého závlahového systému je prečerpávacia stanica vody. Moderné tlakové stanice vody fungujú v automatickom režime. Sú tiež označované ako ATS automatické tlakové stanice vody. Automatický režim a moderné technológie umožňujú ovládanie a kontrolu takýchto zariadení na vzdialenom velíne, alebo aj mobilnou stieťou GSM s výstupmi na mobil. Pri modernej regulácii riadenia je možné vhodným zapojením a programovaním systému dosiahnuť napríklad automatickú reguláciu systému na základe konštantného tlaku, alebo konštantného prietoku. Rovnako je možné nastaviť rovnomernosť zaťažovania čerpadiel ich striedaním na základe odpracovaných moto hodín, odpájanie čerpadiel ak nie je odber, automatické vypnutie, alebo nastavenie prietoku zmenou otáčok čerpadla externým frekvenčným meničom. Systém s programovacím panelom s PLC umožňuje jednoduché nastavenie požadovaných procesných veličín a ľahké prispôsobenie zmenám v technológii.

Príklad vizualizácie funkcie ATS prečerpávacej stanice vody na dotykovom paneli PLC.

Boyser - ATS automatické tlakové stanice vody

Firma Boyser s.r.o. dodáva ATS automatické tlakové stanice vody formou na kľúč. Tieto procesy zahŕňajú:

 • Spracovanie požiadaviek na technológiu ATS.
 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a autorský dozor.
 • Vypracovanie stavebných a investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov.
 • Vypracovania zámerov a hodnotiacich správ v súvislosti s posudzovaním vplyvov stavieb na životné prostredie (EIA).
 • Spracovanie projektu stavebnej časti.
 • Spracovanie projektu strojnej časti.
 • Spracovanie projektu elektro časti.
 • Technický návrh zariadenia.
 • Dodávku technológie.
 • Montáž zariadenia pod dohľadom odborne spôsobilou osobou stavbyvedúceho a stavebného dozora.
 • Zabezpečenie záverečného stanoviska EIA, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, IPKZ a kolaudačného rozhodnutia.
 • Revízie, oživenie zariadenia a spustenie do prevádzky.
 • Prevádzkovú údržbu.
 • Odborný servis všetkých zariadení.

Naše riešenia, Vaša spokojnosť!

Prospek - Rekonštrukcia závlahových systémov

Kontaktuje Boyser s.r.o. tel.: 0948 210705, e-mail: info@boyser.sk


Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Žiadosť o zaslanie literatúry alebo Dopyt


Do pozornosti odporúčame ďalšie naše webové stránky: boyser.eu, doseuro.sk, inoxpa.sk, mixtron.sk, omac.sk, rietschle.sk, varisco.sk a yamada.sk

Boyser - QR kód - Vlož si do smartfónu vCard.

Vlož si do smartfónu vCard

Boyser s.r.o.
Mlynská 8, 082 21 Veľký Šariš, Slovensko / Slovakia

Telefón: +421 948 210 705, Mobil: +421 902 974 213
E-mail: boyser@boyser.sk, Web: www.boyser.sk

Copyright © 2009 - 2022 Boyser s.r.o. | Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov